31.5.12

Vaalikelpoisuutta ei tule enempää rajata


Maanantai 12.1.2009 klo 14:58 - Pasi

Yksi blogin ylläpitämisen parhaita puolia on se, että tekstin julki saamisen suhteen ei tarvitse olla riippuvainen mielipidepalstojen toimittajien arvioinnista. Kun teksti ei läpäissyt Turun Sanomien seulaa, julkaistakoon vuodatus täällä.

Naantalin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Urpo Lehtimäki vaati kirjoituksessaan tällä palstalla (TS 30.12.) sellaista kuntalain muutosta, jolla rajoitettaisiin kunnan työntekijöiden vaalikelpoisuutta kunnallisvaaleissa. Perustelunaan hän väitti tällaisten henkilöiden olevan kykenemättömiä tarvittavien päätösten tekoon.

Ensiksikin on todettava, että Lehtimäen esittämät talouden tasapainottamisen keinot, palveluseteleiden käytön laajentaminen, ostopalveluiden käytön lisääminen tai toimintojen ulkoistaminen eivät ole missään tapauksessa autuaaksi tekeviä poppakonsteja, joilla kunnan vastuulla olevat tehtävät hoidettaisiin edullisemmin, pikemminkin päinvastoin.

Edellä mainitut keinot tulee toki säilyttää palvelujen mahdollisina järjestämistapoina, mutta käyttöön niitä tulee ottaa vain silloin, jos saavutetaan vähintään yhtä hyvä palvelun laatu edullisemmin kuin kunnan omana työnä. Ei ideologisena projektina julkisen palvelutuotannon hävittämiseksi.

Lehtimäki on valmis ajamaan tätä projektia niin kovin keinoin, että hän haluaa rajoittaa sellaisten ihmisten vaalikelpoisuutta, jotka mahdollisesti (eivät välttämättä) ovat ”väärää mieltä”, eli eivät suhtaudu myötämielisesti esimerkiksi toimintojen laajempaan ulkoistamiseen.

Toki taustalla on epäilys kunnalta palkkansa saavien puolueettomuutta kohtaan. Hämmästelen, miksi koko keskustelu aiheesta on rajoittunut vain kuntatyöntekijöihin. Päättäjien puolueettomuutta on syytä epäillä muiltakin kanteilta.

Mikäli esimerkiksi päätetään terveyspalveluiden hankinnasta ulkopuoliselta, miksi kunnan palkkalistoilla oleva putkimies olisi puolueellisempi verrattuna suuren lääkärifirman johtohenkilöön tai omaa praktiikkaansa pitävään lääkäriin? Jos päätetään maanrakennustöiden ostamisesta, miksi opettaja olisi puolueellisempi verrattuna kaivinkoneyrityksen omistajaan?

Edelleen pitää pohtia, ovatko esimerkiksi kaavoituspäätöksissä kaikki samassa kaupunginosassa asuvat päättäjät kelvottomia osallistumaan päätöksentekoon? Urpo Lehtimäen perusteluilla ”kylmää ajatuskin”, että turkulaiset päättävät, rakennetaanko Turun kauppatorin alle parkkihalli!

Päättäjän ei ole tarkoituskaan olla puolueeton, sitä hyvettä noudattavat virkamiehet. Siksi ehdotankin, että ”väärämielisten” vaalikelpoisuuden rajoittamisen sijaan annettaisiin äänestäjien päättää, mikä mielipide ja kenen esittämänä on voittava.

Ei kommentteja: