31.5.12

Toimeentulotuki Kelaan?


Maanantai 23.3.2009 klo 10:58 - Pasi

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä (kesk) ehdotti lauantaina Turun Sanomissa toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtämistä kunnilta kansaneläkelaitokselle. Tämä ehdotus pulpahtelee pinnalle tämän tästä, enkä osaa siihen kovin lämpimästi suhtautua.

Hyssälän perustelut siirrolle ovat samat vanhat. Nykykäytäntö on nöyryyttävä, siirron avulla päästäisiin yhden luukun periaatteeseen ja siirto vapauttaisi kuntien voimavaroja "oikean" sosiaalityön tekemiseen.
Käydäänpä näitä hieman läpi.

Nöyryyttävyys on subjektiivinen kokemus, eikä sitä sovi kiistää. Sosiaalitoimen asiakkuus ei ole mikään suuri meriitti; "köyhäinapuun" turvautumaan joutuvaa harvoin ajatellaan arjen sankarina, sen sijaan epäonnistumisen leima iskostunee aika nopeasti.

Tässä on kyse mielikuvista. Kelan konttorista yhteisesti maksettuja tukia on kunniallista hakea, olemmehan kaikki niihin oikeutettuja. Sossussa taas asioivat yhteiskunnan siivellä eläjät, hampuusit ja työnvieroksujat.
Onko vastuu tämän mielikuvan oikaisusta asiakkailla vai ei-asiakkailla? Kuka katkaisisi siivet musta tuntuu -totuuksilta?

Noh, kaksi seuraavaa ovat konkreettisempia.

Yhden luukun periaatteen mukaan kansalainen saa tarvitsemansa yhdeltä tiskiltä, eikä pompottelua virkailijalta toiselle tapahdu. Toteutuisiko tämä, jos toimeentulotuen maksatus siirrettäisiin Kelaan?
Nykyisin toimeentulotuen maksamisen edellytys on voimassaoleva asiakassuunnitelma. Suunnitelmassa asiakas pohtii yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa tulevaisuutta. Katsotaan työnhakua, koulutusmahdollisuuksia yms. 

Sivumennen sanoen, tämän asiakassuunnitelman ylläpito on minusta se vastike, jota yhteiskunnan on kohtuullista odottaa toimeentulotuen maksamisen vastineeksi.

Jos toimeentulotuki siirrettäisiin, 1) vaadittaisiinko edelleen em. suunnitelma? Jos kyllä, 2) tehtäisiinkö se Kelassa? Jos taas kyllä, 3) edellytettäisiinkö suunnitelman tekijältä sosiaalityöntekijän koulutusta? Jos tähän kyllä, muuttuu Kela sosiaalitoimistoksi. 

Jos vastaus kysymykseen 2 on kielteinen, ei yhden luukun periaate toteudu, koska asiakkaan on kuitenkin käytävä sosiaalitoimistossa tekemässä asiakassuunnitelma.

Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, ei enää puhuta nykymuotoisesta toimeentulotuesta, vaan jonkinlaisesta perustulon sovellutuksesta. Tämä varmasti sopisi kepulle.

On myös huomattava, että Hyssälä puhuu vain toimeentulotuen perusosan siirtämisestä Kelaan. Harkinnanvarainen tuki (suuremmat hankinnat, vuokrarästit) säilyisi edelleen sosiaalitoimistossa, eli luukkuja olisi useita.

Harkinnanvaraisen tuen osuuden myötä päästään seuraavaan perusteluun, sosiaalityön resurssien uudelleenjakoon.

Tätä nykyä toimeentulotuen perusosien laskelmat tehdään etuuskäsittelyssä. Asiakkaiden kanssa kasvokkain työskentelevät sosiaalityöntekijät eivät perusosiin juuri puutu, sen sijaan he tekevät päätökset harkinnanvaraisesta tuesta.

Tästä seuraa, että jos vain toimeentulotuen perusosa siirretään Kelaan harkinnanvaraisen jäädessä edelleen sosiaalityöntekijöiden harteille, ei heidän resurssejaan vapaudu "lastensuojelu- ja vanhustyöhön". Sen sijaan voisi kuvitella, että tuen eri osien maksatus eri virastojen kautta johtaa tiedonkulkukatkoksiin, viivästyksiin ja mielipahaan niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin osalla.

Yksi huomio vielä. Kun asiakas tulee ensimmäistä kertaa hakemaan toimeentulotukea, tutustuu sosiaalityöntekijä asiakkaan elämänhallintaan kokonaisvaltaisesti. Katsotaan, onko tarvetta myös muuhun kuin rahalliseen tukeen. 

Tarvitaanko tähän työhön sosiaalityöntekijän ammattitaitoa, vai hoituuko sama Kelan virkailijalta? Vai onko tarkoitus lopettaa tällaisen tuen tarjonta?

Asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät ovat tällä hetkellä ylityöllistettyjä ja turhautuneita; heillä ei ole mahdollisuuksia tehdä työtään siten, kuin heidän ammattietiikkansa vaatisi.

Vaikuttavan sosiaalityön edellytysten parantaminen on oikea tavoite, mutta minun ymmärtääkseni toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen Kelaan ei edellytyksiä paranna. Pikemminkin päinvastoin. 

PS. Ministeri Hyssälä kehaisee tutustuneensa aiheeseen kysymällä Kelan valmiutta tuen maksamiseen. Olisi varmaan hyvä kysyä myös sosiaalialan ammattilaisilta. Vai olisiko vastaus väärä?

Talentia: Toimeentulotuki ja sen kehittäminen (pdf)

Ei kommentteja: