5.6.12

Vain perustoimeentulotuen siirtäminen olisi virhe


Keskiviikko 3.3.2010 klo 9:45 - Pasi

JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori ehdottaa kolumnissaan (UP 23.2.) toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtämistä kuntien sosiaalitoimistoista Kelaan. Samaa ehdotusta on viime aikoina kuulunut mm. Vihreiden suunnalta, Kuntaliitosta ja ministeri Liisa Hyssälältä. Santamäki-Vuori perustelee ehdotustaan samoin kuin edellä mainitut, ja näihin perusteluihin haluaisin hieman puuttua.

Perusteiksi tuen siirtämiselle on sanottu yhden luukun malliin pyrkimistä, sosiaalityön resurssien lisäämistä ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamista. Kaikki nämä tavoitteet ovat oikein hyviä, mutta itse en näe, miten pelkästään toimeentulotuen perusosan siirtämisellä Kelaan niihin päästäisiin.

Ensinnäkin, on ehdotettu vain toimeentulotuen perusosan siirtämistä Kelaan. Harkinnanvarainen, ns. täydentävä toimeentulotuki jäisi edelleen sosiaalitoimistoihin. Miten yhden tukimuodon eriyttäminen kahteen eri virastoon edistäisi yhden luukun periaatetta ja vähentäisi asiakkaiden pompottelua? Lisäksi on huomioitava se, että nykyisin toimeentulotuen saamisen edellytys on voimassaoleva asiakassuunnitelma. Luovuttaisiinko tästä? Jos ei, tehtäisiinkö suunnitelma Kelassa, sosiaalitoimistossa vai molemmissa?

Toiseksi, toimeentulotuen perusosa käsitellään nykyisin, asiakassuunnitelman ollessa voimassa, sosiaalitoimiston etuuskäsittelyssä. Tämä ei vie sosiaalityöntekijän aikaresurssia. Toisin sanoen perustoimeentulotuen siirtämisellä ei lisätä resursseja ”oikeaan” sosiaalityöhön, pahimmassa tapauksessa kävisi päinvastoin, kun tiedonsaanti olisi virastojen välisen yhteistyön toimivuuden varassa.

Kolmanneksi, toimeentulotukipäätökset tehdään lain määräysten mukaisesti. Jos näissä määräyksissä on varaa harkinnalle, ei harkinnanvaraisuus poistu sillä, että tuki maksetaan eri momentilta. Jos perusoikeuksia rikotaan, on kyse joko lain rikkomisesta tai huonosta laista. Eikä väite hakemusten käsittelyn nopeutumisestakaan ole kovin vankalla pohjalla; päätöstä Kelan etuuspäätösten muutoksenhakuun saa viimeisen tiedon (Yle 12.1.2010) mukaan odottaa 14 kuukautta.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan sosiaalityöntekijöiden kriittinen suhtautuminen perustoimeentulotuen Kelaan siirtoa kohtaan on vuodesta 2005 lisääntynyt. Samoin on lisääntynyt täydentävän toimeentulotuen saajien osuus perustoimeentulotuen saajien keskuudessa. Näille ihmisille olisi Kela-siirron jälkeenkin kaksi luukkua, mikäli vain perusosa siirrettäisiin.

Väitän siis, että toimeentulotuen perusosan siirtäminen Kelaan olisi väärä ratkaisu ja sen puolesta esitetyt perustelut ovat virheellisiä. Periaatteessa voisin kannattaa koko toimeentulotuen siirtämistä Kelaan, vähentäisihän se kuntien taakkaa. Jotta tämä olisi järkevää, pitäisi kuitenkin kaikki nykyisin kuntien sosiaalitoimissa tehtävä sosiaalityö siirtää Kansaneläkelaitoksen alle.

Mielipidekirjoitus julkaistu Uutispäivä Demarissa 3.3.2010.

Ei kommentteja: