5.6.12

Gallupit päättäjien tukena


Lauantai 9.1.2010 klo 14:29 - Pasi

Koulussa opetettiin, että mielipidetutkimuksia tehdään mm. päättäjien työn tueksi. Gallupien avulla poliitikot tietävät, mitä kansa haluaa ja osaavat toimia sitten kansan tahdon mukaisesti. Taloustutkimus on tehnyt tutkimuksen suhteellisen tuloverotuksen (tasaveron) kannatuksesta Suomessa. Poliitikot tietävät nyt, että Suomeen ei pidä ajaa tasaveroa; 71 prosentin mielestä se sopisi Suomeen huonosti.

Tutkimuksen tulos on ainakin minulle mieluisa ja jokseenkin odotettu. Erittäin mielenkiintoinen ja ehkä vähäsen huolestuttava tutkimuksesta tulee, kun tarkastellaan vastaajia ryhmittäin iän, ammattiaseman, koulutuksen, tulojen ja puoluekannan mukaan. Tällöin tulee esiin yllätyksiä.

Ikäryhmistä positiivisimmin tasaveroon suhtautuu 15-24 -vuotiaat, reilun 40 prosentin mielestä veromalli sopisi Suomeen hyvin. Ammattiaseman mukaan jaoteltuna positiivisin on ryhmä "kotiäiti/-isä, opiskelija, työtön", kannatus vajaat 40 prosenttia. Taustamuuttuja koulutus antaa myönteisimmäksi ryhmäksi perus-/keski-/kansakoulun käyneet, reilu 30 prosenttia. Suurimman kannatuksen tasavero saa, kun kotitalouden bruttotulot ovat yli 70000 euroa vuodessa (reilut 30 %). Toiseksi positiivisin ryhmä on alle 10001 e/v (vajaat 30 %). Puoluekannan mukaan jaoteltuna selvästi (ero seuraavaan yli 10 %-yks.) myönteisimmin suhtautuvaksi erottuvat perussuomalaisten kannattajat yli 40 prosentin osuudellaan.

Jos haluttaisiin, voitaisiin siis journalistiseen tyyliin hieman tieteenteon hyviä tapoja oikoen vetää johtopäätös, että eniten tasaveroa Suomessa kannattaa alle 24-vuotias, peruskoulun suorittanut, alle kymppitonnin vuodessa tienaava perussuomalaisia äänestävä työtön.

Näin yksinkertaisia asiat eivät onneksi ole. Rohkenisin väittää, että aivan kaikki vastaajat eivät ihan täysin ole sisäistäneet, mistä on kysymys. Vastaajille on esitetty kysymys "Miten hyvin ansiotulojen suhteellinen verotus sopisi mielestänne Suomeen?". Väärinymmärryksen vaara lienee aika suuri.

Yhtä kaikki. Johtopäätöksinä kuitenkin todettakoon, että kaikissa em. ryhmissä enemmistön mielestä suhteellinen verotus sopisi Suomeen huonosti. Toiseksi, tämä tutkimus ei ainakaan vähentänyt minun skeptisyyttäni heti alussa mainittua opetusta kohtaan. Pitäisikö päättäjän purematta niellä mitä tahansa mielipidetutkimuksia ajatuksella "kansa on aina oikeassa"? Tietääkö kansa aina, mistä on kyse?

Ajatusta jatkaen, miten pitäisi suhtautua, kun positiivisimmin tasaveroon suhtautuu nimenomaan se ryhmä, jonka voisi kuvitella eniten kannattavan progressiivista verotusta? Ovatko poliittiset virtaukset todella kääntymässä nurinkurin? Vai onko kyse heikosta tietotasosta sillä ryhmällä, "jolle Suomessa kuuluu ylin valtiovalta": kansalla?

Nyt ollaan minusta aika lähellä demokratian ja erityisesti poliittisen vasemmiston kriisien yhden syyn alkuperää.

Ei kommentteja: